Wubi 14.04

Wubi 14.04

Wubi Ubuntu Installer – 1MB – Open Source
Wubi is an officially supported Ubuntu installer for Windows users that can bring you to the Linux world with a single click. Wubi allows you to install and uninstall Ubuntu as any other Windows application, in a simple and safe way. Are you curious about Linux and Ubuntu? Trying them out has never been easier!

Tổng quan

Wubi là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Wubi Ubuntu Installer.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wubi là 14.04, phát hành vào ngày 14/08/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 14.04, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Wubi đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Người sử dụng của Wubi đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Wubi!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Wubi cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản